บริการดูแลกระตุ้นเส้นผมขึ้นใหม่ด้วยวิธีธรรมชาติ

บริการดูแลกระตุ้นเส้นผมขึ้นใหม่ด้วยวิธีธรรมชาติ

โดยปกติแล้วคนเราจะต้องมีเส้นผมหลุดร่วงทุกวัน แต่ในบางคนอาจจะร่วงมากกว่าปกติ ซึ่งการหลุดร่วงนี้จะเกิดจากหลายสาเหตุเช่น เกิดจากพันธุกรรม, เกิดจากความผิดปกติของโฮโมน, เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย, เกิดจากการขาดสารอาหาร, อาการเครียด, ปัญหาสุขภาพ, เกิดจากการใช้ยาบางประเภทเป็นประจำ และคุณแม่หลังคลอด ซึ่งการกระตุ้นให้เส้นผมขึ้นใหม่อาจจะทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ปลอดภัยคือการกระตุ้นให้เส้นผมขึ้นเองโดยธรรมชาติ สำหรับริการนี้จะมีวิธีการรักษาพอจะสรุปได้ดังนี้

1. รับปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและหนังศีรษะโดยเฉพาะ โดยแพทย์จะทำการตรวจร่างกายในเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุของการหลุดร่วงของเส้นผม ซึ่งจะทำให้วินิจฉัยได้ว่าควรดำเนินการรักษาต่อไปในแบบใด

2. ทำการตรวจเลือด เพื่อหาสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหาผมร่วง

3. ตรวจฮอร์โมน เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการร่วงของเส้นผมมากกว่าปกติ ถ้าพบความผิดปกติผู้เข้ารับการรักษาอาจต้องรับประทานยาเพื่อทำการปรับฮอร์โมน เมื่อเป็นปกติเส้นผมของคุณก็จะลดการหลุดร่วงได้

4. หลังจากนั้นเมื่อทราบสาเหตุก็จะเข้าถึงกระบวนการรักษา ที่สามารถช่วยกระตุ้นกระบวนการงอกใหม่ของเส้นผม

การรักษาจากแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงจะมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณได้ว่า เส้นผมของคุณจะไม่หลุดร่วงมากกว่าปกติ รวมทั้งงอกใหม่อย่างเป็นธรรมชาติและมีรากผมที่สมบูรณ์แข็งแรง

Leave a Reply